Nástěnka - Nové Sedlo

Na nástěnce najdete zprávy, které oficiálně publikuje Nové Sedlo. Jde nejen o informace zveřejněné přímo v síti MUNIPOLIS, ale také aktuality z webových stránek, články z tištěných zpravodajů, posty ze sociálních sítí a dalších zdrojů.